SRTplus

28.08.2023

Je metoda, která pracuje se záznamy našeho podvědomí (naší duše).

A s čím je možné Vám pomoci?

  • fóbie, strach, hněv, smutek a dalších negativní emoce
  • bloky a překážky v podvědomí
  • negativní vzorce myšlení a chování
  • řešení psychických příčin fyzických potíží
  • minulé životy
  • vztahy doma, v práci i jinde
  • a další

Moje metoda je založena na větší spolupráci s klientem.

Metoda diagnostiky je použití kyvadla a tabulek. Tím určíme příčinu problému, čas kdy vznikl, kdo se na něm podílel, jaké energie v podobě emocí, myšlenek, atd. situaci ovlivňovala či vyvolala, jaké bloky či programy v podvědomí z toho vznikly či jakých se zjištěné energie chytli a jakým způsobem daný problém nejlépe odstranit.

Metoda je vždy zvolena taková, aby ji klient bez problémů zvládl a nepřineslo mu to žádné negativní prožitky. Klient je vždy při plném vědomí a "ví co dělá". Nejedná se o hlubinou hypnózu, apod.