Cukrovka

01.05.2021


Diabetes je onemocnění projevující se poruchou metabolismu cukrů, kdy hodnota glukózy přesáhne 10 mmol/l. Rozeznáváme dva typy cukrovky.Diabetes 1. typu může být už vrozený a nezáleží tolik na tělesné konstituci a stravě. U diabetu 2. typu naopak ano a vzniká později, většinou v dospělém věku, převážně u jedinců s nadváhou a špatnou životosprávou.
Z pohledu Tradiční čínské medicíny se jedná v první řadě o dysfunkci sleziny (v tomto systému tvoří spolu se slinivkou jeden orgán) a ledvin.
Náprava je tedy zaměřena na řešení příčin těchto dysfunkcí. U 1. typu jsou u každého zcela individuální. U 2. typu se jedná hlavně o pročištění horkosti a doplnění čchi.
Po určité době dochází ke zlepšení metabolismu cukrů, obtěžující příznaky ustupují, až dojde k jejich úplnému vymizení.

autor: Petr Khür
zdroj: praxe, semináře TČM