Alergie

01.05.2021

Alergie má mnoho projevů, z nichž nejčastější jsou alergická rýma a alergie na potraviny. Jedná se o neadekvátní odpověď organismu na vnější podnět. Vyřešením příčiny lze alergii vyléčit zcela. Nastíním lehce oba problémy.
Alergická rýma se projevuje výtokem z nosu, který je tzv. vývodem plic. Jedná se tedy o postižení tohoto orgánu a k němu se přidává dysfunkce ledvin a žlučníku. Záleží na typu rýmy. Zároveň je oslabena obranná energie organismu.
Léčba spočívá v pročištění škodliviny z orgánové sítě plic, posílení ledvin, hlavně jejich esence a pročištění horka z dráhy žlučníku.
Potravinová alergie je z pohledu Tradiční čínské medicíny daná dysfunkcí sleziny. Příčiny bývají různé, špatná životospráva, užívání hormonů, stres a další.
Při terapii je třeba posílit slezinu, vyloučit škodliviny typu vlhka a chladu z její orgánové sítě.
U všech případů je dobré posílit celkovou obrannou energii organismu. Nicméně léčba je zcela individuální a u každého jedince probíhá trochu jinak.

autor: Petr Khür
zdroj: praxe, semináře TČM